woensdag 11 december 2013

Học cách BỐ THÍ mỗi ngàyMột người quá nghèo đến hỏi Đức Phật: “Tại sao con lại nghèo như thế?”
Đức Phật nói: “Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác.”
Người ấy khóc: “Con nghèo như thế này, không có thứ gì cả, thì lấy gì bố thí đây ?”
Đức Phật dạy: “Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 7 điều này:

1. Nhan thí - Bố thí nụ cười,
2. Ngôn thí - Bố thí ái ngữ, nói lời dịu dàng dễ nghe,
3. Tâm thí - Bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn,
4. Nhãn thí - Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ,
5. Thân thí - Bố thí hành động nhân ái,
6. Tọa thí - Bố thí nhường chỗ cho người cần,
7. Phòng thí - Bố thí lòng bao dung."

Kể từ nay con xin nguyện bố thí mỗi ngày.

_()_ Nam mô A Di Đà Phật _()_

Geen opmerkingen:

Een reactie posten