zaterdag 18 november 2017

thế nào là chính trực (intergrity)

Mẹ ơi mẹ, có lần bạn nhỏ hỏi: thế nào là "chính trực"?
Chính trực là: trung thực và can đảm để sống trung thực, nói lên sự thật mình biết và làm đúng sự thật như mình nói, dù có gặp phải khó khăn hay thử thách.
giải thích dài và cụ thể hơn, thì: chính trực là nói đúng sự thật và làm nguời khác hiểu đúng sự thật. Nó bao gồm 3 phẩm chất quan trọng :
+ sự đồng n
hất/nhất quán: không có sự khác biệt nào giữa ý định và hành vi; suy nghĩ và hành động là một thể thống nhất, từ trong ra ngoài;
+ lắng nghe và làm theo tiếng nói của lương tâm, sự đúng đắn (truth) quan trọng hơn là mình đúng hay ai đúng.
+ can đảm: xác định và đặt nguyên tắc sống cao đẹp, bảo vệ nguyên tắc ấy dù gặp phải bất cứ sự phản đối nào./.

(ảnh: The Sentinel by Marsel van Oosten)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten