woensdag 15 november 2017

suy tư ...

Cuối cùng thì, cũng đến lúc tự hỏi:
mình là ai? có phải là cái tên này, con người này, cuộc sống này? 
mình đến đây để làm gì? nếu chỉ là để tồn tại thì có vô nghĩa không? 
tận cùng sẽ là cái gì? Ánh sáng vĩnh hằng hay bóng đêm vĩnh viễn?

không biết, không biết, toàn là không biết ...


lạ lùng, càng đi sâu vào cái không biết, cái vô minh tăm tối của chính mình, 
lại càng thấy được thêm ánh sáng.

(ảnh từ internet)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten