woensdag 11 december 2013

SỐNG - giống y như đi xe đạp ...

SỐNG - giống y như đi xe đạp
dừng chân hơi lâu là xe có thể đổ chổng kềnh bất cứ lúc nào
thế nên luôn phải nhìn về phía trước
giữ cân bằng cho tốt
vượt qua chướng ngại vật thật khéo léo
(đôi khi có nghĩa là ... dắt bộ)
và đạp đều đều
thế nào cũng đến đích (nếu mình có một cái đích )

Tin vào CHÍNH MÌNH và luôn giữ cho xe LĂN BÁNH

A Di Đà Phật _(*)_

Geen opmerkingen:

Een reactie posten