zondag 27 februari 2011

MỖI NĂM MỖI LỚN ...


Mỗi lớn mỗi khôn  …

Khi con 7 tuổi, đọc câu chuyện “con quạ thông minh”, khát nước quá mà bình nước cổ nhỏ, không làm sao uống được, nó đã lấy sỏi thả vào bình để làm nước dâng lên đặng uống, con nói “quạ khôn”.
Khi con 11 tuổi, đọc lại câu chuyện này, mẹ lại hỏi, bài học là gì, thì con nói “muốn có được điều gì thì phải tự mình làm”. Chà, một câu trả lời gây bất ngờ thú vị cho mẹ.
Ngẫm nghĩ thì thấy rất đúng.
Mong sao trong cuộc sống, con sẽ biết áp dụng điều này cho chính mình …

Geen opmerkingen:

Een reactie posten