zaterdag 19 juni 2010

Một số điều mới được khám phá về thế giới động vật ...

Kiến là loài côn trùng thông minh nhất. Vì thế người ta hay hỏi ý Kiến.

Vẹt là loài chim mẫu mực, giỏi giang nhất nên nhiều học trò thích học Vẹt

La là động vật ăn cỏ duy nhất biết nói và rất nóng tính. Người ta thường phải nghe La mắng, La hét

Sóc là loài thú quý hiếm nhất, đi đâu cũng hay nghe thấy con người nói đến việc săn Sóc. -

Hổ là con vật phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những việc làm sai trái của con người, do đó mà khi ta làm sai điều gì luôn dẫn đến hậu quả là xấu Hổ ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten